หน้าแรก

m1-4

ัีyu

m5-7m9-14


ความสำเร็จที่ผ่านมา

m15

1-4

ส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญและคอนเน็คชั่นจากพันธมิตร ของธนาคารกสิกรไทย ให้สตาร์ทอัพเติบโตในโลกธุรกิจอย่าง ก้าวไกลและยั่งยืน พร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท และโอกาสร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2565
ทำไมจึงควรร่วมโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 •	ส่งเสริมและผลักดันไอเดียทางธุรกิจของคุณให้มีความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง
•	ร่วมกิจกรรม Workshop และ e-Learning Course ในหัวข้อ “Tech Innovation & Entrepreneurship” จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
•	พบกับเหล่า Mentor ทางธุรกิจในด้านต่างๆ จากทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา และแนวทางการ ดำเนินธุรกิจ ตลอดทั้งโครงการ
•	เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ๆทางธุรกิจ จาก Microsoft Thailand
•	กิจกรรม Networking กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจ
•	ร่วมชิงรางวัลมูลค่าสูงสุดกว่า 3 แสนบาท พร้อม ของรางวัลจากธนาคารกสิกรไทย, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, Microsoft Thailand, True Digital Park และ FlowAccount
โดยกลุ่ม STARTUP ที่โครงการให้ความสนใจในปีนี้ ได้แก่
รวมถึง Tech-Based Startup อื่นๆที่น่าสนใจ ที่มีแนวคิด แปลกใหม่ มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้เติบโตและแข่งขัน ในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD  2022 ได้ร่วมกับ Stanford Thailand Research Consortium จัดคอร์สเรียนออนไลน์ ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วม โครงการเพื่อพัฒนาไอเดียทางธุรกิจ ในหัวข้อ “Tech Innovation & Entrepreneurship” ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การทำธุรกิจด้าน Innovative Entrepreneurship รวมถึง การทำให้ไอเดียสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้ อย่างแท้จริง

5-7

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำด้านกลยุทธ์ และไอเดียทางธุรกิจ จากเหล่า Mentor มากคุณภาพ จากทุกสาขาธุรกิจ
MEET OUR MENTORS
และร่วมทำ Workshop จากพันธมิตรของโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

พันธมิตรของเรา

9-14

ตารางกิจกรรม KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022

พร้อมร่วมชิงรางวัลสูงสุดมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสสำหรับการร่วมมือ ทางธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

* โดยรางวัลชมเชยอื่นๆ จะได้รับ Certificates from KATALYST & edX และ FlowAccount Advance Package
* ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้แก่ทีมที่ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลง ของกิจกรรมอย่างสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ภายในวันและเวลา ที่กำหนดเท่านั้น
* ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
ความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา

16

ติดตามเราได้ที่ https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 โครงการพัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพไทย ปีที่ 3

ส่งเสริมความรู้ ความเชี่ยวชาญและคอนเน็คชั่นจากพันธมิตร ของธนาคารกสิกรไทย ให้สตาร์ทอัพเติบโตในโลกธุรกิจอย่าง ก้าวไกลและยั่งยืน พร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท และโอกาสร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2565

ทำไมจึงควรร่วมโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022

  • ส่งเสริมและผลักดันไอเดียทางธุรกิจของคุณให้มีความสามารถทางการแข่งขันและเติบโตในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง
  • ร่วมกิจกรรม Workshop และ e-Learning Course ในหัวข้อ “Tech Innovation & Entrepreneurship” จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • พบกับเหล่า Mentor ทางธุรกิจในด้านต่างๆ จากทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา และแนวทางการ ดำเนินธุรกิจ ตลอดทั้งโครงการ
  • เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ๆทางธุรกิจ จาก Microsoft Thailand
  • กิจกรรม Networking กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • ร่วมชิงรางวัลมูลค่าสูงสุดกว่า 3 แสนบาท พร้อม ของรางวัลจากธนาคารกสิกรไทย, มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, Microsoft Thailand, True Digital Park และ FlowAccount

โดยกลุ่ม STARTUP ที่โครงการให้ความสนใจในปีนี้ ได้แก่

รวมถึง Tech-Based Startup อื่นๆที่น่าสนใจ ที่มีแนวคิด แปลกใหม่ มีศักยภาพ สามารถผลักดันให้เติบโตและแข่งขัน ในโลกธุรกิจอย่างแท้จริง ซึ่งโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD  2022 ได้ร่วมกับ Stanford Thailand Research Consortium จัดคอร์สเรียนออนไลน์ ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วม โครงการเพื่อพัฒนาไอเดียทางธุรกิจ ในหัวข้อ “Tech Innovation & Entrepreneurship” ที่จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การทำธุรกิจด้าน Innovative Entrepreneurship รวมถึง การทำให้ไอเดียสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นธุรกิจได้ อย่างแท้จริง

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำด้านกลยุทธ์ และไอเดียทางธุรกิจ จากเหล่า Mentor มากคุณภาพ จากทุกสาขาธุรกิจ และร่วมทำ Workshop จากพันธมิตรของโครงการ พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

พร้อมร่วมชิงรางวัลสูงสุดมูลค่ากว่า 300,000 บาท

เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสสำหรับการร่วมมือ ทางธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

* โดยรางวัลชมเชยอื่นๆ จะได้รับ Certificates from KATALYST & edX และ FlowAccount Advance Package

* ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้แก่ทีมที่ทำตามเงื่อนไขและข้อตกลง ของกิจกรรมอย่างสำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน ภายในวันและเวลา ที่กำหนดเท่านั้น

* ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของ ธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเรา

katalyst@kasikornbank.com